Logo

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolev dokument kehtib ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse interneti-kaupluses www.varuosatark.ee kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning VaruosaTark OÜ (edaspidi Müüja) vahel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad VaruosaTark OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt seoses oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimisega. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.varuosatark.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.varuosatark.ee. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. E-poes www.varuosatark.ee tellimust vormistades ning selle eest tasudes kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud ning on nendega nõus.

2. HINNAKIRI

2.1. E-poes www.varuosatark.ee müüdavate toodete hinnad on esitatud eurodes, ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Ostja poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimusel, vastavalt valitud tarneviisile. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Ostjale edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Ostja näeb kohaletoimetamise hinda alati enne arve tasumist.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupasid toimetada mitmele erinevale aadressile, tuleb teha igale aadressile oma tellimus.

2.4. Tellimusele ei lisandu transporditasu, kui Ostja tuleb kaubale Müüja kontorisse järele.

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. E-poest www.varuosatark.ee ostu sooritamiseks ei pea end registreerima kasutajaks. Piisab sellest, kui täidetakse ankeet vajalike andmetega kauba kätte saamiseks. Kasutajaks registreerimine tuleb kasuks, kui on soov tellida kaupa rohkem kui ühe korra.

3.2. Kliendi Ostukorv luuakse hetkest, mil Ostja on vajutanud ostukäru ikooniga nupule. Ostukorvis olevate toodete kogust on võimalik muuta, Ostukorvi võib lisada uusi tooteid või kustutada olemasolevaid.

3.3. Tellimuse vormistamiseks on vaja vajutada nupule „vormista tellimus“. Sooduskoodi olemasolul tuleb kood esitada enne tellimuse vormistamist. Samuti on enne tellimuse vormistamist võimalik hinnata kohaletoimetamise kulusid.

3.4. Järgmise sammuna on vaja valida, kas tellimus sooritatakse registreeritud või registreerimata Ostjana. Registreerimata kasutajal on võimalus luua ka uus konto.

3.5. Ostja andmete sisestamisel on soovitatav enne jätkamist kõik andmed üle kontrollida, et vältida kohaletoimetamisega seotud probleeme. Registreeritud Ostja oma andmeid käsitsi sisestama ei pea, välja arvatud juhul, kui soovitakse muuta kohaletoimetamise aadressi.

3.6. Seejärel tuleb valida kohaletoimetamise ning makseviis.

4. KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Tellimuse vormistamise viimaseks sammuks on Ostja valitud viisil makse tasumine.

4.2. Toodete eest on võimalik tasuda ülekandega või pangalingi kaudu. Peale makse sooritamist pangalingiga on soovitatav vajutada nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

4.3. Tellimuse põhjal on Müüja koostanud Ostjale arve, mille koopia saadetakse automaatselt peale maksmist Ostja meiliaadressile.

4.4. Müügileping loetakse sõlmituks (Leping jõustub), kui Ostja on tellimuse eest tasunud. Tellimuse täitmine algab pärast makse kinnituse laekumist.

5. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1. Lepingu jõustumisel (punkt 4.4.) toimetatakse Müüja lattu saabunud kaup Ostjani tellimuses märgitud aja jooksul.

5.2. Juhul, kui kaupade tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatatakse sellest Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest. Ühtlasi antakse teada Ostja poolt tellitud kauba uus kohaletoimetamise tähtaeg. Kui Ostja kaotab pikenenud kohaletoimetamise tähtaja tõttu huvi kauba vastu, on tal õigus tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa tagastatakse kogu arve ulatuses 7 päeva jooksul.

5.3. Kaubad toimetatakse Ostjani viisil, mille Ostja tellimust vormistades valis ning aadressile, mille Ostja on märkinud tellimusele. Sihtkoha muutumisest on Ostja kohustatud teavitama Müüjat koheselt, enne kauba kohaletoimetamist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Ostjale edasisi lisakulutusi.

5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5.5. Kui Lepingus on ette nähtud asja vedamine, kuid sellega ei kaasne Müüja kohustust asi Ostjani toimetada, loetakse asja Ostjale üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama (Võlaõigusseadus §209 lg 4).

5.6. Kauba kättesaamisel on Ostjal soovituslik veenduda toodete seisukorras. Nähtavate vigastuste korral on Ostja kohustatud sellest viivitamatult Müüjat teavitama.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1. Ostjal on õigus peale tellimuse eest tasumist kuid enne kauba kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Müüja e-posti aadressile info@varuosatark.ee vastavasisulise avalduse. Avalduses on kohustuslik märkida tühistamise põhjus, tellimuse number ning pangakonto number, millele raha tagastada. Raha tagastatakse Ostja esitatud arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist. Müüja ei ole kohustatud hüvitama tellimuse tühistamisest tekkida võivat kahju.

6.2. Juhul, kui tellitud toode on laost otsas ning Ostja pole nõus Müüja poolt pakutava asendustootega, on Ostjal õigus tellimus tühistada. Ostusumma tagastatakse Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.

6.3. Müüja jätab endale õiguse tühistada tellimus juhul, kui ostusumma alates tellimuse vormistamisest 7 päeva jooksul ei ole laekunud VaruosaTark OÜ arvele.

6.4. Müüja jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest juhul, kui temast sõltumatutel asjaoludel osutub tellimuse täitmine võimatuks või on raskendatud. Müüja teavitab Ostjat tellimusest keeldumisest otsekohe telefoni või meili teel.

7. KAUBA TAGASTAMINE

7.1. Alates kauba kättesaamisest on Ostjal õigus 14 päeva toodetega tutvuda ning sobimatuse korral kaup tagastada.

7.2. Kauba tagastamiseks peab Ostja saatma Müüja e-posti aadressile info@varuosatark.ee vastavasisulise avalduse. Avalduses on kohustuslik märkida tagastamise põhjus, tellimuse number ning pangakonto number, millele raha tagastada. Avaldusele tuleb lisada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.

7.3. Müüjal on õigus tagastatava kauba transpordikulu Ostjalt küsida või selles mahus tagastavast summast maha võtta.

7.4. Müüja kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Ostja tellimuses olevale tootele (st Ostjale toimetati vale toode).

7.5. Tagastatav toode peab olema komplektne – tagastama peab kõik toote pakendis sisaldunud esemed. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena, Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kuuluvad Müüja ja Ostja vahel pooleks jagamisele, v.a. juhul, kui ühe osapoole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul tasub kõik ekspertiisiga seotud kulud osapool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

8. KORPUSE PANT

8.1. Vana korpus tuleb tagastada 30 päeva jooksul pärast arve väljastamist, puhtana ja ostupakendis.

8.2. Tagastatav korpus peab olema taastamiskõlblik ja komplektne.

8.3. Korpus ei tohi olla oksüdeerunud, keevitatud, kulunud ega mehaaniliselt vigastatud s.t. kõik servad ja kinnitused peavad olema terved.

8.4. Tagastatava toote tehnilised andmed peavad olema samaväärsed ostetuga.

8.5. Hüvitamine toimub hankija vastuse alusel, enne seda hüvitamist ei toimu. VaruosaTark OÜ ei ole volitatud tagastatud pante ise hindama.

9. GARANTII JA DEFEKTIGA TOOTE TAGASTAMINE

9.1. Garantii autode uutele varuosadele kehtib 6 kuud või 20 000 km (kilometraaž peab olema toote paigaldusel fikseeritud hooldusraamatus või arves). Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.), lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.

9.2. Garantii kehtib ainult VaruosaTark OÜ poolt müüdud kaubale. Garantiiaeg algab, kui Ostja saab tellitud kauba kätte. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

9.3. Kui tegu on tehasepoolse defektiga tootega, on Ostjal õigus nõuda toote asendamist uuega. Ostjal on õigus nõuda raha tagastamist juhul, kui asendustoote puudumisel ei ole võimalik vahetust teostada mõistliku perioodi jooksul (Võlaõigusseadus §222 lg 1). Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

9.4. Kauba tagastamiseks defekti ilmnemisel peab Ostja saatma Müüja e-posti aadressile info@varuosatark.ee vastavasisulise garantiiavalduse. Garantiiavalduses on kohustuslik märkida vealine toode, toote ostmise kuupäev, arve number, toote kasutuselevõtu kuupäev, kasutusel olnud aeg kilomeetrites/tundides, kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta), täpne vea selgitus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta) ning pangakonto number, millele raha tagastada. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt toote vahetamist. Avaldusele tuleb lisada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.

9.5. Garantii ei rakendu juhul, kui: Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest; puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

9.6. Autolt demonteeritud originaalelektriosade garantiimenetlust teostatakse ainult autoesinduste diagnostikaakti alusel. Elektriosadele ei rakendu garantii juhul, kui: elektriosad ei paigaldatud sellele spetsialiseerunud firmas; osa on paigaldatud töökojas, kus puudusid selleks vastavad töövahendid; osa on paigaldatud isiku poolt, kes ei oma selleks vastavat kvalifikatsiooni.

9.7. Müüja ei hüvita lisakulusid, mis tekivad kauba asendamisega garantiiajal – transport, postikulu, varuosa monteerimine/demonteerimine jne.

9.8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata. Müüjal on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta. Kui vigane toode ei kuulu garantiikorras vahetamisele, on Müüjal õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantii nõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

9.9. Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul Müüja kulul. Müüja on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks Ostja nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Ostja süüst ja Ostja ei nõustu sellega, siis on Ostjal õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et detail on korras, defekt ei kuulu garantii alla või puudus on tekkinud Ostja süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab Ostja.

9.10. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

10. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju ja mittekasutatud võimalusi, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

10.3. Registreeritud Ostja vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades interneti-kaupluses www.varuosatark.ee.

10.4. Müüja ei kompenseeri Ostja kulusid, mis on tekkinud asjaolust, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

10.5. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda ostu sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs. Ostjal on õigus nõuda oma andmete täielikku kustutamist.

11.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Müüja ja Ostja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lähendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Müüjal kui ka Ostjal kui õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.